Natječaj Sveučilišta Sapienza iz Rima za studentsku mobilnost u ljetnom semestru akademske godine 2023./2024.

sapienza university of rome

Otvoren je natječaj Sveučilišta Sapienza iz Rima za stipendiranje studentske mobilnosti za ukupno 2 stipendije predviđene za BiH, za preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij u okviru Erasmus+ KA171 programa mobilnosti u ljetnom semestru akademske godine 2023./2024.

Rok za podnošenje prijava je 25. rujna 2023.

Zainteresirani studenti trebaju poslati na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac;
2. CV ili poveznica na na novi obrazac;
3. Motivacijsko pismo, a za studente PDS studija potrebno je dodati podroban opis plana istraživanja (engleski jezik ili hrvatski jezik);
4. Prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;
5. Potvrdu o znanju engleskog ili talijanskog jezika B2;
6. Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici u Mostaru za studente 1. i 2. ciklusa, a za studente 3. ciklusa popis kolegija koje namjeravaju slušati na Sveučilištu Sapienza iz Rima;
7. Pozivno pismo s ogovarajućeg fakulteta na Sapienza University of Rome za studente 3. ciklusa, kao i za studente 2. ciklusa koji planiraju raditi istraživanje za diplomski;
8. Studenti 3. ciklusa trebaju dostaviti popis objavljenih publikacija kao i pismo namjere potpisano od stane prodekana/ mentora na matičnoj ustrojbenoj jedinici;
9. Kopiju putne isprave.

Preporuka studentima:

- pogledati na stranici Sapienza University of Rome mogu li pronaći adekvatne kolegije za preddiplomski i diplomski studij, kao i poslijediplomski studijski program, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici.

- U slučaju odobrene mobilnosti student osobno kupuje i plaća policu zdravstvenog i putnog osiguranja koje treba pokrivati cijelo razdoblje putovanja i boravka na gostujućoj instituciji.

- U slučaju odobrene mobilnosti student osobno kupuje i plaća policu zdravstvenog i putnog osiguranja koje treba pokrivati cijelo razdoblje putovanja i boravka na gostujućoj instituciji.

- Sastavni dio natječaja je tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata sukladno kojoj će zaprimljene prijave biti vrednovane.