Prijave za upis na diplomski studij građevinarstva u 2023./2024.

Prijave za upis u prvu godinu Sveučilišnog diplomskog studija građevinarstva na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru primaju se do četvrtka 5. listopada 2023.

Pravo prijave za upis na sveučilišni diplomski studij građevinarstva imaju osobe koje su završile:
- Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva u Bosni i Hercegovini,
- Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva izvan Bosne i Hercegovine.

Prijave se mogu dostaviti na sljedeće načine:

1. Online
Treba popuniti online obrazac. Originalni dokumenti se dostavljaju naknadno, a putem online obrasca prilažu se skenirani dokumenti:
a) Potvrdnice ili Diplome o završetku sveučilišnog preddiplomskog studija,
b) Prijepisa ocjena sveučilišnog preddiplomskog studija,
c) Izvatka iz matične knjige rođenih i
d) Potvrde o uplaćenoj naknadi troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM.
e) Pristupnici koji sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva nisu završili na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru dužni su dostaviti i nastavni plan i program završenog studija radi utvrđivanja razlikovnih predmeta (ne odnosi se na fakultete članice Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta).

(Dokumenti se mogu skenirati pametnim telefonom pomoću neke aplikacije kao Microsoft Office Lens i poslati.)  

2. Osobno, dolaskom na Fakultet
Treba popuniti online obrazac, a dolaskom na Fakultet dostavljaju se dokumenti:
a) Potvrdnica ili Diploma o završetku sveučilišnog preddiplomskog studija,
b) Prijepis ocjena sveučilišnog preddiplomskog studija,
c) Izvadak iz matične knjige rođenih i
d) Potvrda o uplaćenoj naknadi troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM.
e) Pristupnici koji sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva nisu završili na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru dužni su dostaviti i nastavni plan i program završenog studija radi utvrđivanja razlikovnih predmeta (ne odnosi se na fakultete članice Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta).

Troškovi razredbenog postupka u iznosu od 50 KM uplaćuju se općom uplatnicom putem pošte ili banke na transakcijski račun Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Mostar) kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618 s naznakom "za troškove razredbenog postupka".
Za uplate iz inozemstva (Treba uplatiti protuvrijednost u eurima.):
Banka: UniCredit Bank d. d. Mostar
Kardinala Stepinca b. b., Bosnia and Herzegovina
Za: Sveučilište u Mostaru
UJ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice hrvatske b. b., Mostar, Bosnia und Herzegovina
IBAN: BA393381304871356303
BIC: UNCRBA22
ID: 4227088130021
Troškovna opcija: OUR - troškove snosi pošiljatelj sredstava

 

Razredbeni postupak

Rezultati razredbenog postupka za upis u prvu godinu diplomskog studija građevinarstva objavit će se 5. listopada 2023. godine.

Rang lista pristupnika formira se na temelju pokazatelja uspješnosti studiranja na osnovi dva kriterija:
• prosječna ocjena na studiju
• duljina studiranja

Ukupan broj bodova za formiranje rang Iiste = (prosječna postotna ocjena položenih predmeta) x (180 ECTS) x (koeficijent duljine studiranja)
Koeficijent duljine studiranja je:
1,0 - ukoliko je duljina studiranja tri godine
0,8 - ukoliko je duljina studiranja četiri godine
0,6 - ukoliko je duljina studiranja pet godina
0,4 - ukoliko je duljina studiranja šest godina

Ukupan broj kandidata ravnomjerno se raspoređuje na tri smjera prema bodovnoj rang listi i prema studentovim preferencijama.


Upisi

Upisi kandidata obavljat će se u petak 6. listopada 2023. od 8:00 do 14:00 sati.

Prije dolaska na Fakultet za upis, bit će potrebno preuzeti obrasce popuniti ih i zatim poslati putem online obrasca. Detaljnije o potrebnim dokumentima i o online obrascu možete pronaći na sljedećoj poveznici.