Prvi sastanak konzorcija APLE projekta održan u Sarajevu

aple sarajevo meeting 01

U vremenu od 11. do 14. rujna 2023. održavao se prvi sastanak konzorcija APLE projekta. Domaćin i koordinator projekta je Sveučilište u Sarajevu, Arhitektonski fakultet. Voditelj projekta ispred Sveučilišta u Mostaru (SUM) na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG) docentica dr. sc. Valerija Kopilaš koja je ujedno i koordinator ispred SUM-a u Konzorciju, i mr. sc. Tatjana Džeba kao članica radnog tima FGAG SUM-a i članica tima za osiguranje kvalitete Konzorcija prisustvovale su sastanku i sudjelovale u raspravama.

 

aple sarajevo meeting 07