Održan Okrugli stol na temu Cestovna mreža Mostara i cijele Hercegovine - jučer, danas, sutra

okrugli stol cestovna mreza 09

Dana 19. prosinca 2023, je u amfiteatru Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru održan OKRUGLI STOL pod nazivom Cestovna mreža Mostara i cijele Hercegovine - jučer, danas, sutra. Organizator Okruglog stola je udruga Alumni Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Moderator Okruglog stola bila je prof. Sanja Pehar. Skup su na početku prigodnim riječima pozdravili doc. dr. sc. Dragan Katić, predsjednik udruge Alumni Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i prof. dr. sc. Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora. Predavači na Okruglom stolu bili su Stjepan Krasić, dipl. ing. građ.; izv. prof. dr. sc. Ivan Lovrić, dipl. ing. građ.; Danijel Kuzman, dipl. ing. građ. i doc. dr. sc. Boris Čutura, dipl. ing. građ. Nakon predavanja uslijedila je rasprava i usvajanje zaključaka.