Studijski posjet gradilištu mosta Svilaja na Savi

Na inicijativu udruge Alumni, a u organizaciji poduzeća Hering iz Širokog Brijega, studenti prve godine diplomskog studija smjera konstrukcije posjetili su gradilište mosta Svilaja preko rijeke Saveu srijedu 6. 6. 2018.

posjet svilaja 1

posjet svilaja 2

posjet svilaja 3

posjet svilaja 4

posjet svilaja 9

Poslije duga puta i zanimljivog obilaska gradilišta svih 28 učesnika ove ekskurzije sretno se vratilo u okrilje fakulteta u večernjim satima.

FOTOGALERIJA