Terenska nastava iz Mehanike stijena, 8. 5. 2019.

Studenti I. godine Sveučilišnog diplomskog studija građevinarstva bili su u pratnji prof. dr. sc. Amire Galić na terenskoj nastavi iz kolegija „Mehanika stijena“. Nastava je održana u srijedu, 8. 5. 2019. na Bijelom brijegu. Na izdanku laporovite stijenske mase studenti su imali priliku upoznati postupak opisivanja stanja diskontinuiteta prema „Suggested methods for the quantitative description of discontinuities in rock masses“ (ISRM, 1978) na konkretnome izdanku stijenske mase, kako bi naučili samostalno provoditi taj postupak.

trenska nastava mehanika stijena 1

trenska nastava mehanika stijena 2