Posjet gradilištu autoceste koridora VC na dionici Buna – Počitelj

Slijedeći zaključke sa sastanka Alumnija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru poduzete su aktivnosti oko vođenja studenata na gradilište autoceste koridora VC na dionici Buna – Počitelj. Zahvaljujući građevinskim inženjerima iz poduzeća “Hering“ d.d. Široki Brijeg, koji su bili studenti našeg fakulteta, uspješno je izveden posjet studenata ovom gradilištu. Studenti 1. godine diplomskog studija, konstruktivnog smjera, mogli su se upoznati sa svim zahtjevima, poteškoćama i načinu rada na jednom ovakvom gradilištu. Posebna zahvala našemu domaćinu Andreji Raguž, dipl. ing. građ. i vozačima Anti, Draganu i Mladenu.

posjet donici ac buna pocitelj 01

posjet donici ac buna pocitelj 02

posjet donici ac buna pocitelj 03

posjet donici ac buna pocitelj 04

posjet donici ac buna pocitelj 05

posjet donici ac buna pocitelj 06

posjet donici ac buna pocitelj 07

posjet donici ac buna pocitelj 08

posjet donici ac buna pocitelj 09

posjet donici ac buna pocitelj 10

FOTOGALERIJA