Objave u medijima o Međunarodnoj konferenciji studenata građevinarstva i arhitekture Valja nama preko 2019

bljesak

 

bljesak

 

jabukatv

 

radioljubuski

 

olujainfo2

 

gradzvornik