Otvorena Međunarodna studentska konferencija Valja nama preko 2024

valja nama preko 2024 otvaranje

U srijedu 13. ožujka 2024. započela je s radom Međunarodna studentska konferencija Valja nama preko 2024 koju organizira Studentski zbor Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru. Na početku su se pozdravnim riječima svima obratili Katarina Šimunović, predsjednica studentskog zbora Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru, gradonačelnik Mostara dr. Mario Kordić, dekanica Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Maja Prskalo i Ana Šego, predsjednica studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru. Moderator programa je Magdalena Drežnjak. Nakon uvodnih govora konferencija je nastavljena prema programu.