eduID1 1

Studenti i nastavnici koji su do 9. studenoga 2023. učitali fotografiju u svoj EduID profil i dobili su poruku od SUMIT-a, mogu preuzeti svoju sveučilišnu iskaznicu u studentskoj referadi.