IACES

Što je IACES?

IACES je međunarodna udruga studenata građevinskih fakulteta. IACES je osnovan 1989. godine u gradu Delft, sa engleskim kao službenim jezikom. Otada je IACES izrastao u organizaciju koja je aktivna na 50 sveučiličta diljem Europe, od Reykyavika do Zagazira i Lisabona do Kijeva. Od 1997. IACES je uspostavio kontakte također i u Egiptu, Japanu, SAD-u i Meksiku.


Koje su funkcije IACES-a?

Primarni cilj IACES-a je razvoj kontakata među građevinskim studentima u svijetu. Studenti koji su aktivni u IACES-u pokušavaju doseći ovaj cilj organizirajući mnogo različitih aktivnosti. Sudjelujući u IACES-ovim aktivnostima studenti mogu razmjeniti mišljenja i iskustva te otkriti nove mogućnosti za razumijevanje i rješavanje problema i situacija. No, najvažnija je prilika za stjecanje boljeg razumjevanja kulturnih razlika te uspostavljanje osobnih poznanstava korisnih u budućem radnom vijeku. Promatrajući razvoj u Europi, lako je razumjeti važnost međunarodnih kontakata između studenata. IACES je krenuo u budućnost!


Što ja dobivam postajući članom IACES-a?

Kada postaneš član IACES-a možeš sudjelovati u svim njegovim aktivnostima. Ove aktivnosti stimuliraju razmjenu znanja i iskustva sa tvojim IACES prijateljima i kolegama širom Europe. Bit ćeš upoznat(a) sa događanjima u svijetu IACES-a putem našeg mjesečnika "Newsletter". Nakon što diplomiraš možeš postati članom IACES Alumni Club-a što ti omogućuje da ostaneš u kontaktu sa svojim IACES prijateljima bilo gdje.

politicka karta eu


Aktivnosti

Svake godine mnoge različite aktivnosti se organiziraju unutar IACES-a, poput razmjena (exchanges), tečajeva (courses), konferencija (ACCESS), sastanaka (MTM) i stručnih praksa u inozemstvu.

• Razmjene

Razmjene organiziraju IACES-ovi lokalni odbori koji te pozovu u posjet njihovom gradu na otprilike jedan tjedan. To je lijepa prilika za učenje o tom gradu / zemlji domaćinu putem skupnih predavanja, kulturnih i društvenih događaja. Saznat ćeš novosti u tamošnjem građevinarstvu posjećujući poduzeća i gradilišta.

• Tečajevi

Proljetni, ljetni i zimski tečajevi fokusirani su na jednu određenu građevinarsku temu. Ova tema je obrađena kroz predavanja, radionice, studije i posjete poduzećima i gradilištima. Traju otprilike jedan tjedan, a nakon njih dobiješ svjedodžbu o aktivnom sudjelovanju.

• ACCESS (The Academic Congres of Civil Engineering Students)

ACCESS je službena konferencija organizirana od strane lokalnog odbora izabranog tijekom prethodnog ACCESS-a. Tijekom ACCESS-a raspravlja se u radionicama o temama vezanim uz IACES i građevinsku struku. Nakon radionica Generalni Sabor predstavnika (GAR) održava zasjedanje i donosi odluke o budućnosti IACES-a.

• MTM (Midterm Meeting)

Kako i samo ime kaže, ovaj se sastanak održava između dvije ACCESS konferencije. Tijekom MTM-a organiziraju se radionice o IACES-u i građevinarskim temama.


Stručna praksa u inozemstvu

Pronalaženje stručne prakse u stranim, kao i utvojoj vlastitoj državi može biti jako teško. IACES će ti pomoći da pronađeš takvo mjesto te olakšati prilagođavanje, smještaj i sl.


Link Report

Link Report sakuplja informacije o raznim građevinskim fakultetima diljem svijeta. Ovisno o adresi on sadrži potankosti o nastavnom planu, trajanju programa, ispitnim i prazničnim periodima, laboratorijama i mogućim specifikacijama.


Alumni Club (AC)

AC je primarno osmišljen za bivše IACES članove, ali je otvoren za sve diplomirane građevinare koji su voljni poduprijeti ciljeve i aktivnosti IACES-AC-a, koji su jednaki onima IACES-a.