Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij građevinarstva

 

Naziv studija
Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij građevinarstva

Vrsta studija
Doktorski sveučilišni studij

Znanstveno područje
Tehničke znanosti

Znanstveno polje
Građevinarstvo

Znanstvene grane
konstrukcije / hidrotehnika / geotehnika / prometnice /organizacija i tehnologija građenja

Nositelj studija
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru

Trajanje
6 semestara (3 godine)

Broj ECTS bodova
180

Postupak i uvjeti upisa
Upis se vrši na temelju javnoga natječaja.

Kompetencije
Završetkom studija stječu se kompetencije doktora znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo. Doktori znanosti osposobljeni su prije svega za primjenu znanstvene metodologije i budući samostalan znanstveno-istraživački rad. Stječu se kompetencije za predvodništvo znanstvenoga razvitka utemeljenoga na novim tehnologijama, uvođenju novih znanstvenih pristupa koji se temelje na projektiranju i istraživanju, kao i na znanstvenom planiranju i odlučivanju pri kojem se koriste najnovije znanstvene metode prikupljanja, obrade i analize informacija.

Akademski stupanj (ili titula) koji se stječe završetkom studija
Doktor znanosti (dr. sc.) iz područja tehničkih znanosti

 

Plan i program poslijediplomskoga doktorskoga sveučilišnog studija građevinarstva

Popis kolegija

Popis studijskih savjetnika

Popis potencijalnih mentora (FGAG SUM)

Popis potencijalnih mentora s drugih sveučilišta

Doktorske disertacije obranjene na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru