Popis kolegija poslijediplomskog doktorskog studija

 

 

Nositelj 

Kolegij

Kod 

ECTS

OBVEZNI KOLEGIJI 

     
I. Čolak

Metodologija znanstveno-istraživačkog rada

GF01

6

B. Crnković

Odabrana poglavlja iz primijenjene i numeričke matematike

GF02

6

IZBORNI KOLEGIJI

     

G. Šunjić 

Numeričko modeliranje dinamičkog međudjelovanja voda-tlo-konstrukcija    

GFK01    

6

M. Glibić

Kreiranje nosivih sklopova mostova i konstrukcija

GFK02

6

I. Čolak

Teorija ploča i ljusaka – odabrana poglavlja

GFK03

6

D. Ćubela

Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

GFK04

6

L. Krstevska, M. Kustura    

Eksperimentalna mehanika

GFK05

6

P. Mišćević

Odabrana poglavlja iz mehanike stijena

GFG01

6

M. Prskalo

Modeli mehanike tla

GFG02

6

M. Prskalo

Posebna poglavlja temeljenja

GFG03

6

A. Galić

Odabrana poglavlja iz hidrogeologije krša

GFG04

6

G. Prskalo

Analiza hidroloških vremenskih nizova

GFH01

6

G. Prskalo

Odabrana poglavlja iz hidrologije

GFH02

6

G. Prskalo

Hidrološko modeliranje u kršu

GFH03

6

Ž. Rozić

Sustavno inženjerstvo u planiranju i upravljanju vodospremišta

GFH04

6

Ž. Rozić

Održivi urbani vodni resursi

GFH05

6

Z. Milašinović

Hidraulika hidrotehničkih objekata

GFH06

6

Z. Milašinović

Eksperimentalna hidraulika

GFH07

6

D. Cvitanić

Teorija prometnog toka

GFP01

6

M. Renčelj

Održiva sigurnost u projektiranju cestovne infrastrukture

GFP02

6

I. Lovrić, B. Čutura

Transportno planiranje

GFP03

6

I. Lovrić, B. Čutura

Prometnice – odabrana poglavlja GFP04 6

I. Domljan

Planiranje i upravljanje infrastrukturom

GFO01

6

I. Domljan

Projektno financiranje infrastrukture

GFO02

6

N. Jajac

Sustavi za podršku odlučivanju

GFO03

6

N. Jajac

Sustavno inženjerstvo u upravljanju projektima

GFO04

6

V. Majstorović

Izabrana poglavlja iz upravljanja projektima

GFO05

6

V. Majstorović

Operacijski menadžment

GFO06

6

G. Luburić

Prometna infrastruktura

GFO07

6