sumarum 1   iss plavi2   Studomat plavi2   facebook icon2   instagram  youtubepng 1   linkedin logo    

 
 

Dokumenti potrebni za upis na Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva

Dokumenti potrebni za upis na Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva:

1. Svjedodžba o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju (ukoliko 
   prilikom prijave nisu bili predani originali), 

2. Potvrda o prebivalištu ili boravištu,

3. Jedna fotografija formata 4 × 6 cm,

4. Priznanicu o uplaćenim troškovima studija - školarini (transakcijski račun Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Mostar kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618),

5. Priznanicu o uplati 10,00 KM za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru uplaćuju 10 KM na transakcijski račun Sveučilišta u Mostaru kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302231566875 s naznakom „za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru“,

6. Upisni obrasci koje treba preuzetipopunitispremiti i zatim poslati putem online obrasca prije dolaska na Fakultet.

Preuzimanje upisnih obrazaca

Matični list

Upisni list

Statistički obrazac

Kratka anketa

 

Primjeri popunjenih obrazaca

Matični list

Upisni list

Statistički obrazac

 

Online predaja upisnih obrazaca

 
 
 
 

sumarum 1  iss plavi2  Studomat plavi2  facebook icon2  instagram  youtubepng 1  linkedin logo