sumarum 1   iss    Studomat    facebook icon2   instagram   youtubepng 1   linkedin logo  
 
 
 

Dokumenti potrebni za upis na Sveučilišni preddiplomski studij arhitekture i urbanizma

Dokumenti potrebni za upis na Sveučilišni preddiplomski studij arhitekture i urbanizma:

1. Svjedodžba o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju, 

2. Potvrda o prebivalištu ili boravištu,

3. Jedna fotografija formata 4 × 6 cm,

4. Priznanicu o uplaćenim troškovima studija - školarini (transakcijski račun Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Mostar kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618),

5. Priznanicu o uplati 10,00 KM za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru uplaćuju 10 KM na transakcijski račun Sveučilišta u Mostaru kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302231566875 s naznakom „za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru“,

6. Upisni obrasci koje treba popuniti prijavom na upisi.sum.ba/fakultet/.