Održana radionica "Izrada Oglednih testova pismenih ispita i koncepata usmenih i praktičnih ispita"

Objavljeno: 21. rujna 2023.

 

Danas (21. rujna 2023.) je na amfiteatru Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije održana radionica pod nazivom "Izrada Oglednih testova pismenih ispita i koncepata usmenih i praktičnih ispita" u organizaciji Voditeljice sveučilišnog Ureda za kvalitetu izv. prof. dr. sc. Luciane Boban.

Na radionici su date upute i pojašnjenja nastavnicima i asistentima, a sve prema Odluci koju je donio Senat Sveučilišta u Mostaru na 405. sjednici, održanoj 12. srpnja 2023. godine (ODLUKA o usvajanju Upute za izradu i primjenu oglednih testova pismenih ispita te koncepata usmenih i praktičnih ispita).
Na radionici su osim nastavnika i asistenata Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije sudjelovali i nastavnici i asistenti Ekonomskog fakulteta. 

 


 

Izvješće o provedenoj ISS online studentskoj anketi u ljetnom semestru akademske 2022./2023. godine

Objavljeno: 14. srpnja 2023.

 

Objavljeno je Izvješće o provedenoj ISS online studentskoj anketi u ljetnom semestru akademske 2022./2023. godine. 


 

Izvješće o provedenoj ISS online studentskoj anketi u zimskom semestru akademske 2022./2023. godine

Objavljeno: 16. veljače 2023.

 

Objavljeno je Izvješće o provedenoj ISS online studentskoj anketi u zimskom semestru akademske 2022./2023. godine.