Održana radionica "Izrada Oglednih testova pismenih ispita i koncepata usmenih i praktičnih ispita"

Objavljeno: 21. rujna 2023.

Danas (21. rujna 2023.) je na amfiteatru Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije održana radionica pod nazivom "Izrada Oglednih testova pismenih ispita i koncepata usmenih i praktičnih ispita" u organizaciji Voditeljice sveučilišnog Ureda za kvalitetu izv. prof. dr. sc. Luciane Boban.

Na radionici su date upute i pojašnjenja nastavnicima i asistentima, a sve prema Odluci koju je donio Senat Sveučilišta u Mostaru na 405. sjednici, održanoj 12. srpnja 2023. godine (ODLUKA o usvajanju Upute za izradu i primjenu oglednih testova pismenih ispita te koncepata usmenih i praktičnih ispita).
Na radionici su osim nastavnika i asistenata Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije sudjelovali i nastavnici i asistenti Ekonomskog fakulteta. 

 


 

Izvješće o provedenoj ISS online studentskoj anketi u ljetnom semestru akademske 2022./2023. godine

Objavljeno: 14. srpnja 2023.

 

Objavljeno je Izvješće o provedenoj ISS online studentskoj anketi u ljetnom semestru akademske 2022./2023. godine. 


  

Održana javna rasprava u vezi revizije nastavnog plana i programa diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva

Objavljeno: 18. travnja 2023.

Održana javna rasprava u vezi revizije nastavnog plana i programa diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva


  

Održana javna rasprava u vezi revizije nastavnog plana i programa preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitekture i urbanizma

Objavljeno: 13. travnja 2023.

Održana javna rasprava u vezi revizije nastavnog plana i programa preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitekture i urbanizma


  

Obavijest o održavanju javne rasprave vezane za redovitu reviziju nastavnog plana i programa diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva

Objavljeno: 5. travnja 2023.

Obavijest o održavanju javne rasprave vezane za redovitu reviziju nastavnog plana i programa diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva


  

Obavijest o održavanju javne rasprave vezane za redovitu reviziju nastavnog plana i programa preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitekture i urbanizma

Objavljeno: 5. travnja 2023.

Obavijest o održavanju javne rasprave vezane za redovitu reviziju nastavnog plana i programa preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitekture i urbanizma


  

Održana javna rasprava u vezi revizije nastavnog plana i programa preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva

Objavljeno: 2. travnja 2023.

Održana javna rasprava u vezi revizije nastavnog plana i programa preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva


  

Obavijest o održavanju javne rasprave vezane za redovitu reviziju nastavnog plana i programa preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva

Objavljeno: 24. ožujka 2023.

Obavijest o održavanju javne rasprave vezane za redovitu reviziju nastavnog plana i programa preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstva


  

Održana javna rasprava u vezi revizije nastavnog plana i programa preddiplomskog sveučilišnog studija Geodezije i geoinformatike

Objavljeno: 24. veljače 2023.

Održana javna rasprava u vezi revizije nastavnog plana i programa preddiplomskog sveučilišnog studija Geodezije i geoinformatike


  

Obavijest o održavanju javne rasprave vezane za redovitu reviziju nastavnog plana i programa preddiplomskog sveučilišnog studija Geodezije i geoinformatike

Objavljeno: 17. veljače 2023.

Obavijest o održavanju javne rasprave vezane za redovitu reviziju nastavnog plana i programa preddiplomskog sveučilišnog studija Geodezije i geoinformatike


 

Izvješće o provedenoj ISS online studentskoj anketi u zimskom semestru akademske 2022./2023. godine

Objavljeno: 16. veljače 2023.

 

Objavljeno je Izvješće o provedenoj ISS online studentskoj anketi u zimskom semestru akademske 2022./2023. godine.