Dana 7. travnja 2017. godine održana je osnivačka skupština udruge Alumni Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (u daljem tekstu: Alumni) uz podršku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (u daljem tekstu: Fakultet).

Više...