Alumni Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (AGFSVEMO) najavljuje drugu u nizu prezentacija (predavanja) koja održavaju bivši studenti Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a na kojima se prezentira stručni i poslovni put pojedinca i njihovih poduzeća.

Prezentaciju će održati Berislav Crnjac u petak 31. 5. 2019. godine u 12:00 u amfiteatru Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Ovim putem pozivamo sve studente, djelatnike i članove udruge AGFSVEMO na sudjelovanje u gore navedenoj prezentaciji.

Alumni prezentacije plakat A4 2