Kristijan Živkušić

Event

When:
Pon, 27. srpnja 2020, 10:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: KRISTIJAN ŽIVKUŠIĆ
s brojem indeksa: 415/D
dana, 27. 7. 2020. u 10 sati, u AMFITEATRU
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu:
1. dr. sc. GORAN ŠUNJIĆ, predsjednik
2. dr. sc. MLADEN GLIBIĆ, mentor i član
3. dr. sc. ANTE DŽOLAN, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:
IZRADA PROJEKTA KONSTRUKCIJE ZA OBITELJSKU STAMBENU ZGRADU
kojeg je uradio kod mentora prof. dr. sc. MLADENA GLIBIĆA.