Mario Mijač

Event

When:
Čet, 30. srpnja 2020, 11:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: MARIO MIJAČ
s brojem indeksa: 417/D
dana, 30. 7. 2020. u 11 sati, u UČIONICI A
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. DRAGAN ĆUBELA, predsjednik
2. dr. sc. GORAN ŠUNJIĆ, mentor i član
3. dr. sc. ANTE DŽOLAN, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:
GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE STAMBENOG OBJEKTA BOŽE NALETILIĆA U ŠIROKOM BRIJEGU
kojeg je uradio kod mentora doc. dr. sc. GORANA ŠUNJIĆA.