Matea Zadro

When:
Čet, 3. rujna 2020, 12:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: MATEA ZADRO
s brojem indeksa: 438/D
dana, 3. 9. 2020. u 12 sati, u UČIONICI A
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. ZORAN MILAŠINOVIĆ, predsjednik
2. dr. sc. MIRNA RAIČ, mentorica i članica
3. dr. sc. ŽELJKO ROZIĆ, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:
HIDRAULIČKA ANALIZA DIJELA KORITA RIJEKE NERETVE OD VP BAČEVIĆI DO VP ŽITOMISLIĆI

kojeg je uradila kod mentora doc. dr. sc. MIRNE RAIČ.