Petra Merdžo

Event

When:
Čet, 3. rujna 2020, 11:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: PETRA MERDŽO
s brojem indeksa: 414/D
dana, 3. 9. 2020. u 11 sati, u AMFITEATRU
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. ZORAN MILAŠINOVIĆ, predsjednik
2. dr. sc. MIRNA RAIČ, mentorica i članica
3. dr. sc. ŽELJKO ROZIĆ, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:HIDRAULIČKA NUMERIČKA ANALIZA PODZEMNIH VODA NA PODRUČJU LIJEVOG ZAOBALJA BRANE HIDROELEKTRANE MOSTAR

kojeg je uradio kod mentora doc. dr. sc. MIRNE RAIČ.