Martina Milićević

Event

When:
Uto, 22. rujna 2020, 10:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: MARTINA MILIĆEVIĆ
s brojem indeksa: 374/D
dana, 22. 9. 2020. u 10 sati, u UČIONICI B 
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. DRAGAN ĆUBELA, predsjednik
2. dr. sc. MLADEN GLIBIĆ, mentor i član
3. dr. sc. MLADEN KUSTURA, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:
IZRADA PROJEKTA KONSTRUKCIJE ZA STAMBENO- POSLOVNU ZGRADU
kojeg je uradio kod mentora doc. dr. sc. MLADENA GLIBIĆA.