Ana Pranjić

Event

When:
Sri, 27. listopada 2021, 11:30
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Studentica: ANA PRANJIĆ
s brojem indeksa: 464/D
dana, 27. 10. 2021. u 11:30 sati, u predavaonici C

pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. IVAN LOVRIĆ, predsjednik
2. dr. sc. BORIS ČUTURA, mentor i član
3. dr. sc. MLADEN KUSTURA, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

kojeg je uradila kod mentora doc. dr. sc. BORISA ČUTURE.