Anamarija Arapović

When:
Pet, 29. listopada 2021, 09:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Studentica: ANAMARIJA ARAPOVIĆ
s brojem indeksa: 477/D
dana, 29. 10. 2021. u 9:00 sati, u predavaonici H

pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. IVAN LOVRIĆ, predsjednik
2. dr. sc. IVANA DOMLJAN, mentorica i članica
3. dr. sc. ŽELJKO ROZIĆ, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

KONCEPT LEAN U GRAĐEVINSKOM PODUZEĆU

kojeg je uradila kod mentorice izv. prof. dr. sc. IVANE DOMLJAN.