Antonija Gagro

Event

When:
Čet, 28. listopada 2021, 10:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Studentica: ANTONIJA GAGRO
s brojem indeksa: 463/D
dana, 28. 10. 2021. u 10:00 sati, u predavaonici H

pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. VLAHO AKMADŽIĆ, predsjednik
2. dr. sc. DRAGAN ĆUBELA, mentor i član
3. dr. sc. MLADEN KUSTURA, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

PROJEKT KONSTRUKCIJE STAMBENOG OBJEKTA

kojeg je uradila kod mentora doc. dr. sc. DRAGANA ĆUBELE.