Robert Ivešić

Event

When:
Sri, 27. listopada 2021, 11:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: ROBERT IVEŠIĆ
s brojem indeksa: 476/D
dana, 27. 10. 2021. u 11:00 sati, u predavaonici C
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. IVAN LOVRIĆ, predsjednik
2. dr. sc. BORIS ČUTURA, mentor i član
3. dr. sc. MLADEN KUSTURA, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

ANALIZA PRAVILNIKA ZA PROJEKTIRANJE IZVANGRADSKIH CESTA

kojeg je uradio kod mentora doc. dr. sc. BORISA ČUTURE.