Tomislav Mihalj

Event

When:
Čet, 4. studenoga 2021, 11:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: TOMISLAV MIHALJ
s brojem indeksa: 473/D
dana, 4. 11. 2021. u 11:00 sati, u predavaonici G
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. GORAN ŠUNJIĆ, predsjednik
2. dr. sc. MLADEN KUSTURA, mentor i član
3. dr. sc. DRAGAN ĆUBELA, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

PRORAČUN STAMBENE ZGRADE

kojeg je uradio kod mentora doc. dr. sc. MLADENA KUSTURE.