Ante Šaravanja

Event

When:
Pet, 29. listopada 2021, 12:15
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: ANTE ŠARAVANJA
s brojem indeksa: 448/D
dana, 29. 10. 2021. u 12:15 sati, u predavaonici G
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. IVO ČOLAK, predsjednik
2. dr. sc. ZORAN MILAŠINOVIĆ, mentor i član
3. dr. sc. MIRNA RAGUŽ, članica
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

MALEHIDROELEKTRANE NA RIJECI NERETVI MHE-1 I MHE-2

kojeg je uradio kod mentora prof. dr. sc. ZORANA MILAŠINOVIĆA.