Matej Zorić

When:
Pet, 10. prosinca 2021, 12:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: MATEJ ZORIĆ
s brojem indeksa: 462/D
dana, 10. 12. 2021. u 12:00 sati, u predavaonici F
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. ŽELJKO ROZIĆ, predsjednik
2. dr. sc. VLAHO AKMADŽIĆ, mentor i član
3. dr. sc. MLADEN KUSTURA, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

PRORAČUN ČELIČNE KONSTRUKCIJE PROIZVODNE HALE

kojeg je uradio kod mentora izv. prof. dr. sc. VLAHE AKMADŽIĆA.