Filip Baškarad

Event

When:
Sri, 16. ožujka 2022, 12:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: FILIP BAŠKARAD
s brojem indeksa: 458/D
dana, 16. 3. 2022. u 12:00 sati, u predavaonici A
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. DRAGAN ĆUBELA, predsjednik
2. dr. sc. MLADEN KOŽUL, mentor i član
3. dr. sc. MLADEN KUSTURA, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

PROJEKT KONSTRUKCIJE POSLOVNO-STAMBENE ZGRADE

kojeg je uradio kod mentora izv. prof. dr. sc. MLADENA KOŽULA.