Veronika Primorac

Event

When:
Sri, 22. lipnja 2022, 10:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Studentica: VERONIKA PRIMORAC
s brojem indeksa: 425/D
dana, 22. 6. 2022. u 10:00 sati, u predavaonici F

pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. IVAN LOVRIĆ, predsjednik
2. dr. sc. IVANA DOMLJAN, mentorica i članica
3. dr. sc. MLADEN KUSTURA, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I ORGANIZACIJSKA KULTURA GRAĐEVINSKOG PODUZEĆA

kojeg je uradila kod mentorice izv. prof. dr. sc. IVANE DOMLJAN.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VERONIKA PRIMORAC