Frano Oreč

Event

When:
Pet, 7. listopada 2022, 11:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: FRANO OREČ
s brojem indeksa: 481/D
dana, 7. 10. 2022. u 11:00 sati, u predavaonici H
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. ŽELJKO ROZIĆ, predsjednik
2. dr. sc. MIRNA RAIČ, mentorica i članica
3. dr. sc. KREŠIMIR ŠARAVANJA, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

HIDRAULIČKA NUMERIČKA ANALIZA PROCJEĐIVANJA KROZ PREGRADNI NASIP – MOČILA POTOK,TRIBISTOVO

kojeg je uradio kod mentoricedoc. dr. sc. MIRNE RAIČ.