Anamarija Gadžić

When:
Uto, 19. rujna 2023, 11:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Studentica: ANAMARIJA GADŽIĆ
s brojem indeksa: 517/D
dana, 19. 9. 2023. u 11:00 sati, u predavaonici B

pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. DRAGAN ĆUBELA, predsjednik
2. dr. sc. KREŠIMIR ŠARAVANJA, mentor i član
3. dr. sc. DRAGAN KATIĆ, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

PRIMJENA PRSKANOG BETONA U TUNELGRADNJI, S POSEBNIM OSVRTOM NA TUNEL HRANJEN KOD PRAČE

kojeg je uradila kod mentora doc. dr. sc. KREŠIMIRA ŠARAVANJE.