Ivana Bošnjak

When:
Pon, 25. rujna 2023, 12:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Studentica: IVANA BOŠNJAK
s brojem indeksa: 527/D
dana, 25. 9. 2023. u 12:00 sati, u predavaonici G

pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. VLAHO AKMADŽIĆ, predsjednik
2. dr. sc. MLADEN GLIBIĆ, mentor i član
3. dr. sc. DRAGAN ĆUBELA, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

IZRADA PROJEKTA KONSTRUKCIJE ZA OBITELJSKU KUĆU

kojeg je uradila kod mentora prof. dr. sc. MLADENA GLIBIĆA.