Nina Tolo

Event

When:
Čet, 28. rujna 2023, 11:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Studentica: NINA TOLO
s brojem indeksa: 535/D
dana, 28. 9. 2023. u 11:00 sati, u predavaonici G

pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. DRAGAN ĆUBELA, predsjednik
2. dr. sc. MLADEN GLIBIĆ, mentor i član
3. dr. sc. MLADEN KUSTURA, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

IZRADA PROJEKTA KONSTRUKCIJE ZA STAMBENU KUĆU

kojeg je uradila kod mentora prof. dr. sc. MLADENA GLIBIĆA.