Mato Madžar

Event

When:
Pet, 29. rujna 2023, 10:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: MATO MADŽAR
s brojem indeksa: 495/D
dana, 29. 9. 2023. u 10:00 sati, u predavaonici G
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. DRAGAN ĆUBELA, predsjednik
2. dr. sc. MLADEN GLIBIĆ, mentorica i članica
3. dr. sc. MLADEN KUSTURA, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

IZRADA PROJEKTA KONSTRUKCIJE ZA PROIZVODNU DVOBRODNU ARMIRANO-BETONSKU HALU S PREDNAPETIM KROVNIM PRIMARNIM NOSAČIMA

kojeg je uradio kod mentora prof. dr. sc. MLADENA GLIBIĆA.