Mateja Bašić

Event

When:
Pet, 29. rujna 2023, 13:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Studentica: MATEJA BAŠIĆ
s brojem indeksa: 534/D
dana, 29. 9. 2023. u 13:00 sati, u predavaonici G

pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. DRAGAN ĆUBELA, predsjednik
2. dr. sc. MLADEN GLIBIĆ, mentor i član
3. dr. sc. MLADEN KUSTURA, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE OBITELJSKE KUĆE

kojeg je uradila kod mentora prof. dr. sc. MLADENA GLIBIĆA.