Bruno Ivanković

When:
Uto, 3. listopada 2023, 10:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: BRUNO IVANKOVIĆ
s brojem indeksa: 537/D
dana, 03. 10. 2023. u 10:00 sati, u predavaonici G
pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. VLAHO AKMADŽIĆ, predsjednik
2. dr. sc. GORDAN PRSKALO, mentor i član
3. dr. sc. ŽELJKO ROZIĆ, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

HIDROLOŠKA OBRADA RIJEKE NERETVE NA HIDROLOŠKOJ POSTAJI BAĆEVIĆI

kojeg je uradio kod mentora izv. prof. dr. sc. GORDANA PRSKALA.