Miro Zadro

Event

When:
Sri, 22. studenoga 2023, 13:00
Category:
Obrane diplomskih radova

Description

Student: MIRO ZADRO
s brojem indeksa: 513/D
dana, 22. 11. 2023. u 13:00 sati, u predavaonici Gama

pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu Diplomskog rada u sastavu: 
1. dr. sc. VLAHO AKMADŽIĆ, predsjednik
2. dr. sc. MLADEN KUSTURA, mentor i član
3. dr. sc. DRAGAN KATIĆ, član
prikazat će i usmeno braniti Diplomski rad na temu:

IZRADA PROJEKTA KONSTRUKCIJE ZGRADE POSLOVNE NAMJENE

kojeg je uradio kod mentora doc. dr. sc. MLADENA KUSTURE.