Terenska nastava - Obilazak površinskog kopa Vihovići

terenska nastava vihovici 01

U utorak 18. 5. 2021 godine održana je terenska nastava za studente prve godine diplomskog studija građevinarstva iz kolegija Mehanika stijena i Hidrogeologija na području bivšeg površinskog kopa Vihovići u Mostaru.

Obilazak i uvid u duboki iskop s jezerom površinskog kopa Vihovići iskorišten je za:
- geološke i inženjersko-geološke značajke područja Mostara,
- litološke i fizičko mehaničke značajke prvenstveno lapora koji dominiraju u građi terena,
- kategorizaciju stijenske mase,
- hidrogeološke značajke terena sa naglaskom na hidrogeološke odnose neogenskog bazena i karbonatnog zaleđa te odnos sa rijekom Neretvom,
- povijest eksploatacije ugljena i 
- sanaciju površinskog kopa Vihovići.