Sveučilištu u Mostaru dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) za razdoblje 2021. - 2027.

charter

Sveučilištu u Mostaru dodijeljena je Erasmus povelja u visokom obrazovanju (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) za razdoblje 2021. - 2027. Povelja pruža temeljni okvir osiguranja kvalitete međunarodne suradnje između partnerskih insinuacija unutar i izvan EU što doprinosi boljoj standardizaciji ključnih elemenata i aktivnosti unutar Erasmus+ programa mobilnosti.

Povelja je ne samo jamstvo već i preduvjet je za aktivno i kvalitetno sudjelovanje visokih učilišta u programima mobilnosti u svrhu stjecanja novih znanja kako studenta tako i osoblja, razmjene dobre prakse u cilju bolje i naprednije partnerske suradnje u okviru programa Erasmus+.
Načela povelje su snažno usklađena s novim smjernicama programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027. u području digitalizacije, uključivosti i održivosti.
Visokoškolskim institucijama trećih zemalja Zapadnog Balkana ove godine je po prvi puta omogućeno da se prijave za ECHE koja je ujedno i jamstvo za punopravno sudjelovanje u projektnim prijedlozima u okviru Erasmus+ poziva za Europska sveučilišta.