Međunarodna ljetna škola

Picture23

Sveučilište u Mostaru u suradnji s University of South-Eastern Norway i Univerzitetom "Džemal Bijedić" u Mostaru, organizira Međunarodnu ljetnu školu koja će se ove godine održati u Mostaru na Univerzitetu Džemal Bijedić u razdoblju od 3. do 15. lipnja 2019.

Prijaviti se mogu svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Mostaru. Sudjelovanjem u Međunarodnoj ljetnoj školi studenti mogu ostvariti 7.5 ECTS bodova. Ljetna škola organizira se kroz dva kolegija:
- Ljudska prava (The Most serious of International Crimes) i
- Socijalno poduzetništvo (Social Entrepreneurship).

Prijavni obrazac kao i detaljnije informacije postavljene su na sljedećoj poveznici ili na stranici www.usn.no (International Summer School in Mostar). 

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti do 1. svibnja 2019. godine.

Prezentacija