sumarum 1   iss plavi2   Studomat plavi2   facebook icon2   instagram  youtubepng 1   linkedin logo    

 
 

Dana 31. 5. 2017. studenti općeg smjera su obišli gradilište u Ljubuškom gdje se izvodila sanacija i zaštita erozijom narušenih obala na dijelu toka rijeke Trebižat, nizvodno od mosta na lokalitetu Žabar, a sve prema Tehničkoj dokumentaciji za sanaciju i zaštitu obala rijeke TMT u naselju Žabar, općina Ljubuški, izrađenoj od strane: Sveučilište u Mostaru GF - GIC d.o.o. Mostar.

Picture72

Izvođenje kamene obaloutvrde se sastoji:
od postavljanja geotekstila GRK 5 koji ima funkciju filtracijskog sloja,
Razastiranja sloja šljunka 30/100 mm u sloju 30cm kao zaštitu geotekstila s jedne strane, a s druge strane kao čvrsto i stabilno ležište za ugradbu kamena,
Ugradnje kamena krečnjačkog porijekla dimenzija 80 do 100 cm, koja se slaže na način da se potpuno zatvori prostor između pojedinih blokova i osigura njegova stabilnost.

FOTOGALERIJA

sumarum 1  iss plavi2  Studomat plavi2  facebook icon2  instagram  youtubepng 1  linkedin logo

 
 
 

Istaknuto

modeliranje mostova 2018 11

 
 

BANNER IZ MEDIJA 1

Obrane diplomskih radova

Nema obrana uskoro.
 strucna praksa banner 1
 
nastavne baze banner 1 
 
gic01
 
e zbornik 01
 
nestabilnost31
 
uhgf01  USAUH 
 
alumni banner o
 
 
 
 
 
bkstone01 
 
 
uzpspp
 
 
iaces mostar logo – black
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
InAmath