SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

 

Prijave za upis

Prijave za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija građevinarstva u akademskoj 2017./2018. mogu se predati do 6. listopada 2017.

Pravo prijave za upis na sveučilišni diplomski studij građevinarstva imaju osobe koje su završile:
- Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva u Bosni i Hercegovini,
- Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva izvan Bosne i Hercegovine.

Prijave se mogu predati u studentsku referadu svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati.
Uz prijavu za upis potrebno je priložiti:
- Potvrdnicu ili Diplomu o završetku sveučilišnog preddiplomskog studija,
- Prijepis ocjena sveučilišnog preddiplomskog studija,
- Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
- Popunjen obrazac prijave koji se preuzima u studentskoj referadi.
- Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 50,- KM koji se uplaćuje na žiro račun Fakulteta: 3381002200354521 kod UniCredit bank d.d. Mostar.
- Pristupnici koji sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva nisu završili na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru dužni su dostaviti i nastavni plan i program završenog studija radi utvrđivanja razlikovnih predmeta (ne odnosi se na fakultete članice Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta).

 

Razredbeni postupak

Rezultati razredbenog postupka za upis u prvu godinu diplomskog studija građevinarstva objavit će se 6. listopada 2017. godine.

Rang lista pristupnika formira se na temelju pokazatelja uspješnosti studiranja na osnovi dva kriterija:
• prosječna ocjena na studiju
• duljina studiranja

Ukupan broj bodova za formiranje rang Iiste = (prosječna postotna ocjena položenih predmeta) x (180 ECTS) x (koeficijent duljine studiranja)
Koeficijent duljine studiranja je:
1,0 - ukoliko je duljina studiranja tri godine 
0,8 - ukoliko je duljina studiranja četiri godine
0,7 - ukoliko je duljina studiranja pet godina
0,6 - ukoliko je duljina studiranja šest godina 


Upisi

Upisi kandidata obavljat će se u subotu 7. listopada 2017. od 8:00 do 14:00 sati.
Prilikom upisa potrebno je dostaviti:
- Indeks (u referadi) i upisni materijal (u referadi);
- 2 (dvije) fotografije;
- Dokaz o uplati troškova na ime upisnine.
1. Redoviti studenti koji participiraju u plaćanju studija plaćaju naknadu u iznosu od 750 KM po semestru (1500 KM za cijelu godinu).
2. Redoviti studenti za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva plaćaju naknadu od 400 KM (za cijelu godinu).
Iznosi se uplaćuju na žiro račun Fakulteta: 3381002200354521 kod UniCredit bank d.d. Mostar. Postoji mogućnost obročnog plaćanja korisnicima kreditnih kartica.
- Potvrdu o prebivalištu ili boravištu.
- Dokaz o uplati za Studentski zbor iznosa od 10,- KM koji se uplaćuje na žiro račun Studentskog zbora: 3381302231566875, kod UniCredit bank d.d. Mostar.

 strucna praksa banner 1
 
nastavne baze banner 1 
 
gic01
 
e zbornik 01
 
nestabilnost31
 
uhgf01  USAUH 
 
alumni banner o