Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij

Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij:

- Svjedodžba o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju (ukoliko 
   prilikom prijave nisu bili predani originali), 

- potvrda o prebivalištu ili boravištu,

- dvije fotografije formata 4 × 6 cm,

- priznanicu o uplaćenim troškovima studija - školarini (transakcijski račun Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Građevinski fakultet, Mostar kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618),

- priznanicu o uplati 10,00 KM za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru uplaćuju 10 KM na transakcijski račun Sveučilišta u Mostaru kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302231566875 s naznakom „za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru“,

- indeks i upisni materijali (u referadi).

znanstveni sati
 
 strucna praksa banner 1
 
nastavne baze banner 1 
 
gic01
 
e zbornik 01
 
nestabilnost31
 
uhgf01  USAUH 
 
alumni banner o