Rad na projektu BKSTONE

Rad na projektu BKSTONE odvija se nesmanjenim intenzitetom u trećoj, završnoj godini projekta. Iako su vladali pandemijski uvjeti, 2. i 3. prosinca 2021. godine u prostorijama Univerziteta u Sarajevu održan je 4. po redu glavni sastanak svih partnera i koordinatora projekta te izvršena analiza dosadašnjeg rada, utvrđeni rokovi završetka nastavnog i promidžbenog materijala i određeni okvirni datumi za edukaciju nastavnika i studenata.

Prije sastanka u Sarajevu održan je sastanak na daljinu 23. studenoga 2021. godine na kojemu su Partneri dogovarali načine izrade materijala po modulima.

Nakon sastanka u Sarajevu održan je sastanak na daljinu u petak 14. siječnja 2022. godine na kojemu je između ostalog prezentiran i promotivni materijal o projektu, a sljedeći sastanak na daljinu je zakazan za petak 21. siječnja 2022. godine.

bkstone report 01

Sastanak na daljinu 23. studenoga 2021.godine

bkstone report 02

Sastanak Koordinatora i svih partnera projekta BKSTONE 2. i 3. prosinca 2021. godine u Sarajevu

bkstone report 03

Sastanak na daljinu 14. siječnja 2022. godine

bkstone report 04

Promidžbeni materijal: Poster BKSTONE

bkstone report 05

bkstone report 06

Oprema s projekta BKSTONE na Sveučilišu u Mostaru 
https://fgag.sum.ba/Documents/Godisnjak_2021.pdf

bkstone report 07

Laboratorijske vježbe sa studentima na opremi BKSTONE
https://www.instagram.com/p/CVlCJReMXCo/?utm_medium=copy_link
https://fgag.sum.ba/Documents/Godisnjak_2021.pdf

bkstone report 08

Predstavljanje projekta BKSTONE na Svečanoj promociji 17.12. 2021. na FGAG SUM
https://fgag.sum.ba/hidden-with-slideshow/1590-svecana-promocija-2021-2

Promocija projekta BKSTONE: Godišnjak 2021., str 67, 68. i 87.
https://fgag.sum.ba/Documents/Godisnjak_2021.pdf