sumarum 1   iss plavi2   Studomat plavi2   facebook icon2   instagram  youtubepng 1   linkedin logo    

 
 

Sukladno Pravilniku o doktorskim studijima Sveučilišta u Mostaru, a u svezi prijave teme doktorske disertacije s naslovom:

Razvoj modela upravljanja održavanjem mreže cesta izvan urbanih sredina doktorandice Ane Bošnjak,

Senat Sveučilišta u Mostaru je na sjednici održanoj 10. studenoga 2022. imenovao Povjerenstvo za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. dr. sc. Maja Prskalo, red. prof.., Sveučilište u Mostaru, Fakultet građevinarstva, arhitekture
i geodezije, predsjednica i članica,
2. dr. sc. Nikša Jajac, red. prof., Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, mentor i član,

3. dr. sc. Katarina Rogulj, doc., Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, članica.

Javna rasprava o prijavljenoj temi održat će se dana 29. studenoga 2022. (utorak) u 12 sati u vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije.

sumarum 1  iss plavi2  Studomat plavi2  facebook icon2  instagram  youtubepng 1  linkedin logo

 
 
 

Istaknuto

modeliranje mostova 2018 11

 
 

BANNER IZ MEDIJA 1

Obrane diplomskih radova

Nema obrana uskoro.
 strucna praksa banner 1
 
nastavne baze banner 1 
 
gic01
 
e zbornik 01
 
nestabilnost31
 
uhgf01  USAUH 
 
alumni banner o
 
 
 
 
 
bkstone01 
 
 
uzpspp
 
 
iaces mostar logo – black
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
InAmath