sumarum 1   iss plavi2   Studomat plavi2   facebook icon2   instagram  youtubepng 1   linkedin logo    

 
 

Dekanova nagrada za najbolji postignuti uspjeh u 2016./2017. godini uručuje se sljedećim studentima Preddiplomskog i Diplomskog sveučilišnog studija građevinarstva Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru:

1. Petra Merdžo
za najbolji uspjeh na drugoj godini sveučilišnog Preddiplomskog studija građevinarstva s prosjekom ocjena 4,82

2. Dalibor Grbeša
za najbolji uspjeh na trećoj godini sveučilišnog Preddiplomskog studija građevinarstva s prosjekom ocjena 4,83

3. Stanko Čolak
za najbolji uspjeh na prvoj godini sveučilišnog Diplomskog studija građevinarstva s prosjekom ocjena 5,00

4. Marino Jurišić
za najbolji uspjeh na drugoj godini sveučilišnog Diplomskog studija građevinarstva s prosjekom ocjena 5,00.

sumarum 1  iss plavi2  Studomat plavi2  facebook icon2  instagram  youtubepng 1  linkedin logo

 
 
 

Istaknuto

modeliranje mostova 2018 11

 
 

BANNER IZ MEDIJA 1

zt2021 screen 3

 

Obrane diplomskih radova

 strucna praksa banner 1
 
nastavne baze banner 1 
 
gic01
 
e zbornik 01
 
nestabilnost31
 
uhgf01  USAUH 
 
alumni banner o
 
 
 
 
 
bkstone01 
 
 
uzpspp
 
 
iaces mostar logo – black
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
InAmath