IZVJEŠĆE o provedbi anonimnog studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2015./2016. godine

Objavljeno: 15. prosinca 2016.

 

Objavljeno je Izvješće o provedbi anonimnog studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2015./2016. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Usporedni grafikoni skupnih podataka prikupljenih studentskim vrednovanjem nastavnog rada dostupni su i pri stranici Vrednovanja i rezultati.


Zapisnik sa sjednice Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru od 18. listopada 2016. godine.

Objavljeno: 22. listopada 2016.

 

Objavljen je Zapisnik sa sjednice Odbora od 18. listopada 2016. godine.


Kompetencije građevinskih inženjera

Objavljeno: 17. listopada 2016.

 

[Knjiga: Kompetencije građevinskih inženjera]Iz tiska je izašla knjiga Kompetencije građevinskih inženjera. Knjiga je rezultat istraživanja u sklopu projekta "Unapređenje ishoda učenja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru". Projekt je trajao tijekom akademske 2015./2016. godine, uradila ga je kolegica doc.dr.sc. Ivana Domljan, te sufinanciralo Ministarstvo obrazovanja i znanosti FBiH.

U istraživanju je sudjelovalo preko dvije stotine tadašnjih studenata, završenih studenata, nastavnika i asistenata GF-a Sveučilišta u Mostaru i većina lokalnih građevinskih poduzeća koja zapošljavaju magistre građevinarstva, završene studente Građevinskog fakulteta.
Knjiga može biti pomoć i poticaj u unapređenju ciljeva i ishoda učenja, metoda podučavanja i provjera naučenoga na građevinskim fakultetima, posebno u kontekstu snažnih i dinamičnih promjena u svijetu: globalizacija, informatizacija, jačanje konkurencije i dominacija engleskog jezika, koje se snažno odražavaju i na proces obrazovanja.

  


Zapisnik sa sjednice Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru od 14. srpnja 2016. godine.

Objavljeno: 14. srpnja 2016.

 

Objavljen je Zapisnik sa sjednice Odbora od 14. srpnja 2016. godine.


Samoanaliza Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Objavljeno: 10. lipnja 2016.

 

Okončane su aktivnosti glede izrade Izvješća o samoanalizi Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u postupku vanjskog vrednovanja Sveučilišta u Mostaru od strane AZVO-a. Povjerenstvo za pripremu Izvješća o samoanalizi, u suradnji s asistentom za nastavu i Studentskom referadom, izradilo je Samoanalizu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Samoanaliza sadži: 189 stranica, 67 tablica, 10 slika, 3 grafikona.


Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za provedbu studentske ankete u ljetnom semestru ak. 2015./2016. godine od 30. svibnja 2016. godine.

Objavljeno: 31. svibnja 2016.

 

Objavljen je Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za provedbu studentske ankete u ljetnom semestru ak. 2015./2016. godine od 30. svibnja 2016. godine.


Okrugli stol na temu "Što treba znati o ishodima učenja?"

Objavljeno: 27. svibnja 2016.

 

U Vijećnici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održan je Okrugli stol na temu "Što treba znati o ishodima učenja?", gdje su prezentirani rezultati istraživanja stavova nastavnika, studenata, bivših studenata i poslodavaca o kompetencijama, znanjima i vještinama koje se stječu kroz nastavne programe Građevinskog fakulteta Sveučilista u Mostaru. Istraživanje je provedeno u sklopu realizacije projekta "Unaprjeđenje ishoda učenja na Građevinskom fakultetu Sveučilista u Mostaru" kojeg sufinancira Ministarstvo obrazovanja i znanosti FBiH.

Galerija fotografija
Opis projekta "Unapređenje ishoda učenja na GFMO"


Studentsko vrednovanje (anketa) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2015./2016. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 26. svibnja 2016.

 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru u sklopu svojih aktivnosti, vezanih za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u 2016. godini, provest će anketu za studentsko vrednovanje nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2015./2016. godine. Želimo doznati mišljenje naših kolegica i kolega studenata o nastavnom procesu, njihove prijedloge za poboljšanje i uključiti studente u ostvarenju zajedničkog nam cilja postizanja izvrsnosti.

Studentski predstavnici skupa sa predsjednicom Studentskog zbora GF-a vršit će raspodjelu/pohranu anketnih upitnika za svaki kolegij na koji su kolegica ili kolega student prvi put upisani u ovom semestru, i to u periodu od 30. svibnja do 10. lipnja 2016. godine.

Anketa je anonimna. Ni na koji način se ne mogu povezati informacije o studentu s odgovorima koje daje.

Zahvaljujemo na sudjelovanju u anketi jer nam je vaše mišljenje važno!


IZVJEŠĆE o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2015./2016. godine

Objavljeno: 16. svibnja 2016.

 

Objavljeno je Izvješće o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2015./2016. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Usporedni grafikoni skupnih podataka prikupljenih studentskim vrednovanjem nastavnog rada dostupni su i pri stranici Vrednovanja i rezultati.


Zapisnik sa sjednice Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru od 28. travnja 2016. godine.

Objavljeno: 28. travnja 2016.

 

Objavljen je Zapisnik sa sjednice Odbora od 28. travnja 2016. godine.


AZVO radionica za izradu samoanalize 2015./2016.

Objavljeno: 16. ožujka 2016.

 

Kolege iz Agencije za visoko obrazovanje (AZVO) iz RH, na čelu s ravnateljicom prof. dr. Jasminom Havranek održale su radionicu za izradu samoanalize visokih učilišta u sastavu Sveučilišta u Mostaru, u sklopu radnog posjeta našem Sveučilištu. Radionica je održana u utorak, 15. ožujka 2016. godine od 9.00 do 14.00 sati u amfiteatru Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

VIDEO prilog: Akreditacija Sveučilišta u Mostaru od strane AZVO-a.[Izvor: Prvi.tv]


Kategorija Statistika pri web-stranici Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 1. veljače 2016.

 

Dodana je kategorija Statistika pri web-stranici Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru. Od ovog trenutka pri ovoj web-stranici može se pregledavati godišnja statistika uspjeha studenata na I. i II. ciklusu. Dostupni su grafikoni prolaznosti u ak. 2014./2015. godini, te usporedni grafikoni uspjeha studenata u zadnjih 5 (pet) akademskih godina.


Zapisnik sa sjednice Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru od 20. siječnja 2016. godine.

Objavljeno: 25. siječnja 2016.

 

Objavljen je Zapisnik sa sjednice Odbora od 20. siječnja 2016. godine.


Studentsko vrednovanje (anketa) nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2015./2016. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 12. siječnja 2016.

 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru u sklopu svojih aktivnosti, vezanih za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u 2016. godini, provest će on-line anketu za studentsko vrednovanje nastavnog rada tijekom zimskog semestra ak. 2015./2016. godine. Želimo doznati mišljenje naših kolegica i kolega studenata o nastavnom procesu, njihove prijedloge za poboljšanje i uključiti studente u ostvarenju zajedničkog nam cilja postizanja izvrsnosti.

Link do anketnog upitnika za svaki kolegij na koji su kolegica ili kolega student prvi put upisani u ovom semestru, nalazit će se od 18. do 31. siječnja 2016. godine u njihovom ISS profilu.

Anketa je anonimna. Ni na koji način se ne mogu povezati informacije o studentu s odgovorima koje daje.

Nadamo se da će se kolegice i kolege studenti odazvati u što većem broju kako bi rezultati ankete bili reprezentativni.


Početak rada web-stranice Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 7. siječnja 2016.

 

Poštovane kolegice i kolege nastavnici, suradnici, te dragi studenti GF-a Sveučilišta u Mostaru, ulaskom u kalendarsku 2016. godinu počinjemo s objavljivanjem aktualnog sadržaja, vijesti i informacija u svezi i glede djelovanja našeg Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete i na web-stranici.

Nadamo se da će ovaj web-kutak postati važno mrežno mjesto susreta svih dionika u visokoobrazovnom procesu pri našem fakultetu, mjesto pronalaska sadržaja i informacija vezanih za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju, te mjesto njihove razmjene, kao i razmjene ostalih (općenitih) iskustva i ideja o svim pitanjima glede kvalitete.